IFS - Verstegen Algemeen

IFS

Verstegen Spices & Sauces B.V. is gekwalificeerd voor de laatste versie van de IFS, versie 6.1. Deze versie is een samenwerking van drie retailfederaties van Duitsland, Frankrijk en Italië.


Hier zijn basisdoelstellingen aan verbonden. Lees verder voor meer informatie.

Informatie over het certificaat IFS

De aangesloten leden van de Duitse retailfederatie - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) - en de Franse tegenhanger - Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) - hebben een standaard geschreven voor de voedselveiligheid en kwaliteit van private label producten. Deze standaard heet de International Food Standard (IFS) die bedoeld is om de systemen voor voedselveiligheid en kwaliteit te beoordelen volgens een uniforme benadering. Deze standaard is van toepassing voor alle verwerkingsfases van de voedselproductie.

De standaard is voor een groot deel gelijk aan de BRC standaard. De IFS standaard gaat op een aantal onderdelen iets verder dan de BRC standaard. De structuur van het IFS systeem is: kwaliteitsmanagementsysteem, directieverantwoordelijkheid, management van middelen, realiseren van het product en tenslotte meting, analyse en verbetering.

De basisdoelstellingen van de IFS zijn:

- een algemene kwaliteitsstandaard opzetten met een uniform beoordelingssysteem;
- werken met geaccrediteerde certificatie-instellingen en gekwalificeerde auditoren;
- zorgen voor vergelijkbaarheid en transparantie door de hele keten;
- reductie van kosten en tijd voor zowel de leveranciers, als de retailers.