Verstegen als CO2-neutrale organisatie

De klimaatverandering heeft gevolgen voor de hele wereld. In sommige regio’s komen er overstromingen en andere extreme weersomstandigheden vaker voor, terwijl in andere regio’s de warmte en droogte juist toenemen. De zeespiegel stijgt en de ijskappen smelten. Verstegen Spices & Sauces, het Rotterdamse familiebedrijf in kruiden en specerijen, wil net als in het klimaatakkoord als organisatie CO2-neutraal worden en dit is gelukt!

De visie van Verstegen is om een duurzaam, technologisch ontwikkeld en zelfvoorzienende organisatie te zijn. Dit gaat samen met de hoogste kwaliteitsnormen, die bijdragen aan het welzijn van de mens, maatschappij en de aarde. CO2-neutraal worden draagt hieraan bij.

“Bij Verstegen zijn we al meer dan 10 jaar bezig met duurzaamheid en we blijven ambitieus. In 2020 wil onze organisatie CO2-neutraal zijn.” – Marianne van Keep, Director of Sustainability, Verstegen Spices and Sauces

Project CO2-compensatie

Om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering is Verstegen een CO2 compensatie project gestart. Het project word gestart in samenwerking met CO2 Operate B.V. Door middel van dit programma compenseert Verstegen haar jaarlijkse uitstoot van 3.445 ton CO2. Hierdoor is Verstegen CO2-neutraal voor 2020. De 3.445 carbon credits die jaarlijks afgenomen worden zijn officieel gecertificeerd via het carbon standaard van Plan Vivo.

Verstegen introduceert voedselbossen in Indonesië

Alle CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door middel van een uitgebreid agroforestry programma in Indonesië. Agroforestry stimuleert het introduceren van verschillende gewassen op een perceel. De gewassen worden in verschillende lagen geplant. De onderste laag bevat groenten en kruiden, zoals gember en kurkuma. De middelste laag bestaat uit struiken met specerijen, zoals witte peper, bessen en vruchten. De bovenste laag bestaat uit bomen met onder andere fruit en noten. Deze methode van landbouw levert meer biodiversiteit, hogere rendementen voor boeren, gezondere planten, betere oogstkwaliteit en betere bodemgesteldheid op. Daarnaast draagt het bij aan CO2-opname en worden pesticiden of meststoffen overbodig.

Er zijn meerdere wegen naar CO2-neutraal

Eén van de meest voor de hand liggende opties is het verminderen van de CO2-uitstoot. Hier is Verstegen al jaren mee bezig. Zo rijden alle vrachtwagens met euro-5- of euro-6-motoren. Daarmee hebben we Ecostar niveau 5 behaald. Op het hoofdkantoor van Verstegen, in Rotterdam is er LED verlichting met aanwezigheidssensoren, is er een warmte terugwin installatie, wordt er gestreefd naar afvalscheiding en minder water gebruik en de organisatie is op weg naar een papierloze werkomgeving. We streven naar een reductie van 20% CO2-uitstoot.

Opwekken van groene stroom

De verbruikte elektriciteit is afkomstig van Nederlandse wind. Hiervoor werken we samen met Pure Energie. Bij de opwekking van groene stroom komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij. Daarom is groene stroom een duurzame oplossing. Op één van de daken van het pand van Verstegen zijn 876 zonnepanelen geïnstalleerd en dit jaar wordt er nog gekeken naar verdere uitbreiding.

Dit is geen eindbestemming voor Verstegen. Duurzaamheid is een proces en de doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven, wordt er continue gezocht naar haalbare stappen om Verstegen één van de meest duurzame bedrijven van Nederland te laten worden.