SpiceUp

piceUp is een zogenaamd consortium, bestaande uit acht Nederlandse en Indonsesische partners. Verstegen heeft hierin de leiding. Met SpiceUp wordt geo-informatie beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 100.000 peperboeren in Indonesië. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit en kwantiteit van de peperproductie te verbeteren. Deze verbetering draagt uiteindelijk bij aan een leefbaar inkomen, de voedselzekerheid en optimaliseert het verbruik van water en kunstmest.

Image-block

Geo-informatie om de peperproductie te verbeteren

De peperboeren in Indonesië ontvangen geo-informatie door middel van een sms of mobiele applicatie. Deze informatie bevat adviezen over droogte, irrigatie, bemesting en het optimaliseren van goede landbouwtechnieken. Ook worden de adviezen aangevuld met marktinformatie.

Image-block

Uitdagingen voor peperboeren

De focus met SpiceUp ligt op peper, omdat dit de meest invloedrijke sector is voor economische groei in de regio’s Bangka Belitung, West- en Oost-Kalimantan en Lampung. Wereldwijd is de vraag naar peper erg toegenomen. Peperboeren in Indonesië hebben te maken met verschillende uitdagingen, zoals weersomstandigheden, beschikbaarheid van water en de verhoogde kans op incidenten met plagen en ziektes.

Image-block

Verwachting met SpiceUp

Met SpiceUp wordt verwacht dat er minder lokale armoede is en een grotere veerkracht van de boeren, zowel in verband met klimaatverandering als met een hoger inkomen. Beide aspecten zullen een positief effect hebben op de voedselzekerheid. Bij Verstegen geloven wij dat kleine boeren ondersteund kunnen worden met geo-data.

Image-block

Mogelijk zal Verstegen in de toekomst met SpiceUp uitbreiden naar andere producten en landen.