Sustainable Development Goals

Verstegen neemt haar verantwoordelijkheid om de kruiden en specerijen markt te verduurzamen. De keten van boer tot consument moet transparant, eerlijk en duurzaam zijn voor mens, milieu en maatschappij. Daarom zoeken we continu naar manieren waarop we een positieve invloed kunnen uitoefenen op de wereld. Hiervoor maken we gebruik van de UN Sustainable Development Goals, ook wel SDG’s. Van de 17 SDG’s focust Verstegen zich op 5 doelen die aansluiten bij de missie en visie van Verstegen.